Felhőtlen szórakozást ígérő, vidám pantomim műsor. A könnyű humorú jelenetek, a komikum klasszikus alaphelyzeteire építkeznek, és a klasszikus Decroux-i panto-mimtechnika eszközeit vonultatják fel.

A néző mindjárt a program legelején különböző közönségjátékok, improvizációk révén részt-vevőjévé, aktív szereplőjévé válik a cselekménynek.
A műsor vidám etűdjei között helyet kaphatnak mélyebb tartalmat hordozó, groteszk humorú, ugyanakkor közérthető jelenetek is.
Az egész program középpontjában az ember, az emberi viselkedésformák, a karakterek, jel-lemek különbözőségéből adódó – egy kívülálló számára sokszor humoros – helyzetek, konfliktusok állnak.

Az előadás minden korosztálynak megfelel, illetve a közönség igényeihez képest változtatható.


Az előadás időpontja:

Július 6. /szombat/ 17:30

Helyszín: Tőke Gyula pajtája


gomb_teljesprogram gomb_facebook gomb_instagram gomb_jegy