Piktogram ikonok

“Mikor az újságban megláttam ezt a fényképet a csornai Árpád-kori templomban lévő angyalt ábrázoló domborműről, az volt az első gondolatom, hogy ez egy piktogram.
Amikor ezt az angyalt kifaragták, az akkor élő embereknek, ez olyan magától értetődő lehetett, mint a maiaknak a járműveken, vagy az intézményekben látható jelek. Csak hát más tartalommal. Nekik nem azt magyarázták az ilyen ábrák, hogy adott helyen mit tegyenek, vagy mit ne, nekik Isten tanításáról beszéltek ezek az ábrázolások a templom falán.
Arra gondoltam, mi lenne, ha a keresztény egyház tanításában szereplő lényeket, személyeket, helyzeteket a piktogram egyszerű figuráival ábrázolnánk, ezzel tartalmat adva nekik.
Így jutott eszembe az elnevezés: PIKTOGRAM-IKON (amennyiben az ikonon szent tartalmat közvetítő képet értünk).
Piktogram figurákkal megrajzoltam egy alap rendszert, amely természetesen még bővíthető. Ezekhez a figurákhoz ragaszkodva készítettem el nyomataimat és festményeimet. Képeimet nem tekintem az általam igen nagyra becsült ikonoknak, mert azok más tradicionális rendszerhez, igen hosszú idő alatt kialakult szigorú szabályokhoz alkalmazkodnak.
Mindössze kölcsönöztem tőlük néhány dolgot. Ezek a következők:
– szent tartalom,
– alkalmazkodás egy megszabott ábrázolási rendszerhez (ez nálam a piktogramokat és az általam felállított szabályokat jelenti),
– az arany szín alkalmazása, amely Isten dicsőségét jelképezi.
A kiállításomon látható képek között vannak olyanok, amelyek nem kapcsolódnak a piktogram-ikonok rendszeréhez, de mégis van bennük valami közös. Ezeknek a képeknek is alapjuk a keresztényi gondolkodás, a Biblia ismerete.
Szeretném, ha az emberek jószívvel tekintenének képeimre, hisz tudjuk, nem csak kenyérrel él az ember.” – Szabó Ágnes Erzsébet


Kiállítás megtekinthető:

Július 5-7.

Helyszín: Faluház


gomb_teljesprogram gomb_facebook gomb_instagram gomb_jegy

szabo

Négy-őrangyal